INDELFA
Crombacherstraat 18
NL- 6465·AH Kerkrade

Tel. +31 45.5411949
Fax. +31 45.5426399
Mail: mail@indelfa.be

AUTO TARGET ® TACTICAL

Deutsch

English

France

Nederlands

Home

P 22

AT 100

Duell

MT

AT 100OR

Tactical

Clients

Images

Video

Fair

Target control system

Video

AUTO TARGET ® TACTICAL - Target control system

Modulaire Commando centrale voor het trainen van individuele schutters en groepen.

Bij de aanwezige installaties is elk unit van een eigen besturing voorzien en is apart handmatig te bedienen.
Hierdoor is de installatie direct bedrijfsklaar.
Het ontwerp van de bediening is overzichtelijk en duidelijk en door de eenvoud is scholing overbodig.
Dit geldt ook voor het programeren.
De handmatig ingegeven instructies worden na bevestiging met de enterknop als een progammaregel opgeslagen,
met aan het einde van elke programmaregel een wachttijd.
Een kompleet programma wordt opgebouwd door het herhalen van verschillende instructies en opslaan met de enterknop.
Alle instructies, ook snelheid, positie en tijd, zijn onderdeel van het programma.
In het systeem is plaats voor 6 programma's, deze worden met de keuzeschakelaar geactiveerd.
Door de koppeling van het system aan een computer kunnen programma's van systeem naar computer en van computer naar
systeem getransfereerd worden om dan te worden uitgevoerd.

Gebruikelijke modules

POP UP / FOUR UP
Druk de toets voor de gewenste draaibeweging; rechtsom / linksom, op / neer, draaiend op / neer, snel of langzaam,

POP UP / FOUR UP bediening groen
Master
voor het gelijktijding bedienen van alle aangesloten Four Up's.

TCT TARGET CONTROLLER
Apparaat met uitgebreide bedienings- en programmeer mogelijkheden. Met behulp van deze dubbele funktie kan de RUNNING MAN en de geïintegreerde POP UP zowel handmatig worden bediend als ook alle instructies worden geprogrammeerd.

Wireless remote control – transmitter / apparaat voor draadloze afstands-bediening – zender

AUTO TARGET ® TACTICAL/ TCT target controller

TURN & RUN van de Running Man
TURN toetsen voor de gewenste draaibeweging
rechts- / linksom, snel / langzaam
SPEED draaiknop voor de loopsnelheid, stappenloos regelbaar

POSITION draaiknop, positie kaartwagen

Programmeren
PROGRAM, programma keuzeschakelaar voor 6 programma's
TIME, pauze tussen programmaregels
DELETE, verwijderen van een komplete programmaregel
INSERT, toevoegen van een programmaregel
ENTER,
programmaregel opslaan in het geheugen

Programma uitvoeren
STEP, stap terug, + stap vooruit in de programmaregel
II / > herstart / stopt het programma
REPEAT, herstart het programma
START het aktuele programma

REMOTE draadloze afstandsbediening receiver aan / uitAUTO TARGET ® FOUR UP bedieningsapparaat voor de POP UP

FOUR UP handbediening
druk de toets voor de gewenste draaibeweging van
90 º of 180 º, rechts- / linksom, snel / langzaam, op / neer

schietschijf
draai linksom snel langzaam
draai rechtsom snel langzaam
draai naar neutraal snel langzaam

schietschijf
UP snel langzaam
DOWN snel langzaam

schietschijf draaiend op / neer
druk beide toetsen tegelijkertijd
UP snel, langzaam en draai linksom of
rechtsom
DOWN snel, langzaam en draai linksom of
rechtsom

FOUR UP Master / groene versie
voor het gelijktijding bedienen van alle aangesloten Four Up's
met behulp van 8-polige Jack-45 verbinding
beschikt tevens over alle funkties van de blauwe versie.

ON LINE
blauwe Led geeft aan dat de verbinding aktief is.

AUTO TARGET ® TCT transmitter. Wireless remote control / apparaat voor draadloze afstandsbediening - zender

PROGRAM
met deze draaischakelaar wordt een programma gekozen tussen 1 - 6.

START druktoets
druk op de START- toets om het programma af te spelen
bij herhaald drukken stopt het programma en begint opnieuw

REPEAT / herhaal
werkt het lopende programma af en herhaalt dat

STEP druktoetsen
stop / herstart programma
- stap terug in de programmaregel
+ stap vooruit in de programmaregel
PROGRAM & RUN


PROGRAM & RUN
draaischakelaar, keuze van 1 – 6
Met deze schakelaar wordt een programma gekozen.

Het programma bestaat uit programmaregels;
een combinatie van alle instructies:
posities, snelheden, beweging en tijden.

Met behulp van de handbediening wordt een programmaregel samengesteld en daarna met ENTER automatisch in het geheugen opgeslagen.

Stel een gewenste programmaregel als volgt samen:
1) zet de draaiknop PROGRAM in een programmastand
2) breng de POP UP in de gewenste houding
3) kies de SPEED / loopsnelheid
4) stuur kaartwagen naar gewenste POSITION / positie
5) kies een pauzetijd TIME tussen programmaregels
6) druk op de ENTER-toets om de regel op te slaan.
Hiermede is een
programmaregel gegenereerd.

Druk op de START- toets om het programma af te spelen

Wijzigingen aan de programmaregel kunnen worden aangebracht met: DELETE, INSERT en STEP; en steeds met ENTER bevestigen.

POP UP & RUNNING MAN

TURN druktoetsen
draai linksom snel langzaam
draai rechtsom snel langzaam
draai naar neutraal snel langzaam

RUNNING MAN SPEED
SPEED draaiknop
Loopsnelheid stappenloos regelbaar tussen 1 – 7,
Met deze knop wordt de snelheid van de kaartwagen geregeld, draai de knop naar links voor langzamer en naar rechts voor sneller. Het bereik is fijngevoelig.

RUNNING MAN POSITIE
POSITION draaiknop
Met deze knop wordt de kaartwagen handmatig in beide looprichtingen bestuurd,
Door het ingebouwde servo systeem volgt de kaartwagen de positie van de knop.
Nauwkeurigheid ca. 10cm.

REMOTE / draadloze afstandsbediening receiver aan / uit

Remote / draadloze afstandsbediening
druktoets zet de ontvanger aan.
als de RODE LED brand staat de ontvanger aan
als de blauwe LED brand wordt een zender ontvangen
Display grafisch
LCD-Display met blauwe achtergrond verlichting
Karakters: 4 regels met elk 20 letters

1e regel: naam van het programma (kies zelf een naam)
2e regel: toont de geprogrammeerde gegevens
3e regel: toont de geprogrammeerde gegevens
4e regel: toont de geprogrammeerde gegevens
AUTO TARGET ® TACTICAL commando centrale

Commando centrale van een schietbaan uitgerust met 6 POP UP's en een RUNNING MAN installatie.

AUTO TARGET ® TACTICAL
TCT Target controller voor het van trainen van individuele schutters en groepen.

Door het unieke besturingssysteem is het mogelijk komplexe programma's op eenvoudige wijze samen te stellen.
Dit besturingssyteem kan o.a. de handmatig samengestelde programma's onthouden en op een computer opslaan, het maakt automatische trainings-programma's mogelijk zonder scholing.

De POP UP installaties zijn hier aan elkaar gekoppeld en kunnen met de blauwe FOUR UP bediening handmatig individueel of met de groene FOUR UP allen tegelijkertijd bedient worden .

De RUNNING MAN installatie kan individueel handmatig bestuurd of als onderdeel van een programma worden gebruikt.

Programma's kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van de computer of op een USB-stick.

SEARCH: Worldwide Belgie


(C) INDELFA Wednesday 29.09.2010