INDELFA vof
Crombacherstraat 18
NL- 6465·AH Kerkrade

Tel. +31 45.5411949
Fax. +31 45.5426399
Mail: mail@indelfa.nl

Indelfa.de

Auto Target Home

Point Twenty

AT 100

TurningTarget

Referenz

---

SSV-Veghel scherpschutters vegel

---

-----------------

Veghel Postbus 298
Tel.:0413-351501 5460
Hennie Jansen - Voorzitter SV-Scherpschutters-Veghel.

-----------------

http://www.scherpschutters.nl/

-----------------

---

De SSV-Veghel is een schietsportvereniging met zo om en nabij de 300 leden, afkomstig uit de wijde omgeving van Veghel. Het beoefenen van hun sport doen ze op de schietbaan in Veghel (langs de Vorstenbosscheweg), waar we de beschikking hebben
over 10 stuks 25-meter banen. Voor en na het schieten kunt u terecht in een gezellige bar met vrij uitzicht op de schietbanen.

--------------------

Zoals ondertussen bekend is heeft de vereniging een klapschijfinstallatie aangekocht.
Door omstandigheden is het niet mogelijk gebleken de inbedijfname op de geplande datum te doen plaatsvinden.
Er is nu een afspraak gemaakt om begin september te starten met de aanlevering van de onderdelen en de montage ervan.
-----------------
De bunker zal dan voorzien zijn van 10 computergestuurde klapschijven. Meer nieuws over het gebruik ervan volgt via de kubus en via deze site. Als u wilt weten wat er te zien en gebruiken zal zijn op de baan, klik dan
hier.

-----------------

---

Zoals op de vorige pagina vermeld, bestaat onze vereniging uit zo’n 300 leden, alle leden zijn aangesloten bij de KNSA. Teneinde de belangen van al deze leden te kunnen blijven behartigen en om op alle schiettijden aanwezig te zijn, heeft de vereniging een groot bestuur nodig. We hebben dan ook een bestuur bestaande uit 11 personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Op elke schietavond (~dag) is één van de bestuursleden belast met een zogenaamde bestuursdienst. Dit betekent dat er altijd een bestuurslid aanwezig is op het moment dat onze leden hun sport beoefenen.

Het dienstdoende bestuurslid is dan belast met het ontvangen en begeleiden van gasten en/of nieuwe leden, het beheer van de munitie~ en wapenkluis en het houden van algemeen toezicht op de baan. In samenspraak met de aanwezige baancommandant bepaald het dienstdoende bestuurslid wanneer een aspirant-lid over kan gaan tot het schieten met wapens van een kaliber groter dan .22lr. Tevens kunt u bij hem/haar terecht voor het stellen van de meest uiteenlopende vragen over de vereniging, of met vragen die te maken hebben met de schietsport. Naast deze taken is ieder bestuurslid belast met het onderhoud van de hem/haar toegewezen verenigingswapens, zodat alle verenigingswapens regelmatig onderhouden worden. Hiernaast heeft ieder bestuurslid nog een neventaak. De neventaken van alle bestuursleden kunt u op de kubus op de baan vinden.

Iedere maand houdt het voltallige bestuur een vergadering over de lopende zaken binnen de vereniging. De notulen hiervan kunnen (op aanvraag) worden ingezien. Eenmaal per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, waarvoor alle leden worden uitgenodigd en waar (indien nodig) beslissingen aangaande de vereniging (middels stemming) worden genomen.

Voor alle leden zijn verenigingswapens op de baan aanwezig. Het gebruik van deze wapens is bij het lidmaatschap inbegrepen. Munitie voor deze wapens is, op de baan, te koop bij het dienstdoende bestuurslid. Voor het gebruik op de buitenbaan zijn enkele GKG-wapens (en bijbehorende munitie) beschikbaar.

Nieuwsgierig geworden? Kom, voor meer informatie, eens op een van de schietavonden langs, of stuur ons een e-mail door hier te klikken.

Ik wens u veel plezier bij het bekijken van deze site. Voor vragen en opmerkingen staan ik en/of de andere bestuursleden u graag te woord op de baan.

Met vriendelijke groet en veel schietsportplezier gewenst,

Namens het bestuur,

Hennie Jansen - Voorzitter SV-Scherpschutters-Veghel.

Google[@Home WebSpace](C) indelfa ma 2 jan 2006